Varför vända sig till The Logistics Business?

The Logistics Business Ltd är ett brittiskt konsultföretag inom logistik och supply chain med erfarenhet från projekt världen över. Vi arbetar på alla nivåer; från strategisk planering till den dagliga operativa verksamheten. Vi utvecklar lösningar till våra kunder som är innovativa men samtidigt praktiska och lättillgängliga. Vår verksamhet omfattar hela det logistiska området:

  • Strategi inom Supply Chain
  • Lösningar för lager och distributionscentraler
  • Projektledning
  • System och IT
  • Miljö och logistik
  • Bygglogistik

Vi är också leverantörer av vår egenutvecklade produkt Zone Manager, en mjukvara för leveransstyrning och planering.

Från att ha startat 1991 har The Logistics Business utvecklats till ett av Storbritanniens ledande konsultföretag inom logistik och supply chain med en bred kundbas både inom landet och internationellt. Vår högkvalitativa klientlista spänner över många branscher inklusive detaljhandel, tillverkande industri, pharma, transportföretag, byggbranschen, media, finans och offentlig sektor.

Våra mycket erfarna konsulter kommer från olika sektorer men har det gemensamt att de alla har bred praktisk erfarenhet från operativa befattningar inom logistik och supply chain. Våra ledstjärnor är att sträva efter enkelhet men att aldrig tappa kundfokus och att kombinera djup teoretisk insikt med bred praktisk erfarenhet. Vi arbetar i team utan byråkrati eller hierarki där det är våra konsulters erfarenhet och kunskap som genererar robusta lösningar åt våra kunder.

Det är genom att ständigt vidareutveckla den redan starka kundbasen i nya och utmanande projekt som The Logistics Business vidmakthåller och stärker sin position som den ledande konsulten inom logistik och supply chain. Genom allt fler internationella projekt stärker vi kontinuerligt vår position världen över.